Chuyển tên miền về BNN Việt Nam

Chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền hay còn gọi là Transfer tên miền là quá trình chuyển tên miền từ một nhà cung cấp khác về Nhà đăng ký BNN Việt Nam để quản lý và duy trì.

Các bước transfer tên miền về BNN Việt Nam

Đối với các tên miền Quốc tế

 

* Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

 

* Bước 2

Gửi yêu cầu chuyển đổi thông tin nhà đăng ký tên miền tới BNN Việt Nam

 

* Bước 3

Check email quản trị tên miền Quý khách sẽ nhận được 1 email có chứa 1 link xác nhận chuyển đổi và 1 password

 

* Bước 4

Quý khách click vào link xác nhận và nhập Password và mã Auth-code được cấp trước đó và xác nhận.

 

* Bước 5

Sau khi xác nhận chờ từ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về BNN Việt Nam.

BNN Việt Nam sẽ cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

 

 

Đối với các tên miền Việt Nam

 

* Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

 

* Bước 2

Gửi yêu cầu chuyển đổi thông tin nhà đăng ký tên miền tới BNN Việt Nam

 

* Bước 3

Gửi yêu chuyển đổi nhà đăng ký tới BNN Việt Nam

 

* Bước 4

BNN Việt Nam thực hiện nghiệp vụ chuyển từ nhà đăng ký cũ về BNN Việt Nam.

 

* Bước 5

Chờ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về BNN Việt Nam.

BNN Việt Nam cung cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách.

 

 

 

Điều kiện transfer tên miền

 

* Tên miền sau khi đăng ký 60 ngày

 

* Tên miền Việt Nam còn hạn trên 30 ngày

 

* Tên miền Quốc tế còn hạn trên 30 ngày, nếu hết hạn và Quý khách thực hiện gia hạn và cần đợi sau 45 ngày mới được transfer về BNN Việt Nam. Nếu vẫn transfer theo quy định ICCAN, tên miền của Quý khách vẫn được transfer thành công nhưng không được gia hạn 1 năm khi chuyển về.

 

* Tên miền Quốc tế mới thay đổi thông tên chủ thể tên miền hoặc email chủ thể tên miền cần phải đợi sau 60 ngày mới transfer được.

 

* Tên miền Quốc tế khi transfer về BNN Việt Nam cần nộp phí gia hạn thêm 1 năm.

 

 

  

0971.933.973